Inscrierea in clasa pregatitoare pentru anul 2022-2023

2125
 • Plan de școlarizare 3 clase (66 elevi)
– 1 clasa pregatitoare va functiona in grădinita scolii noastre, cu sediul in Bd. Ferdinand 23
– 2 clase pregatitoare vor functiona in cladirea noastra din Str. Popa Nan nr. 47 B.
 • Programul de completare a cererilor de înscriere:
  • De luni până joi în intervalul orar 8:00-18:00;
  • Vineri în intervalul orar 8:00 – 17:00;

Cererile de înscriere se depun în perioada 11 aprilie – 10 mai

Pentru completarea/validarea cererilor vă rugăm să sunați la secretariatul școlii (0212522260, 0787266987) sau să trimiteți un e-mail (scoala_iancului@yahoo.com) în vederea programării (ordinea programării nu presupune acordarea unei priorități la înscriere).

 • Documentele necesare înscrierii:

– C.I. părinte/ părinţi (original + copie);

– certificat naştere copil (original + copie);
– recomandare de la CMBRAE pentru copiii care împlinesc 6 ani în perioada 1.09 – 31.12.2022 și care nu au frecventat învățământul preșcolar sau care s-au întors din străinătate;

– recomandare eliberată de unitatea de învățământ preșcolar frecventată, pentru copiii care împlinesc 6 ani în perioada 1.09 – 31.12.2022;

– documente justificative pentru criteriile specifice (dacă este cazul).

Obs. Părinţii divorţaţi depun la înscriere o copie a hotărârii judecătoreşti definitive, din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească şi unde a fost stabilită locuinţa minorului.

 • Circumscripția școlară- vezi aici 
 • Tipizat de solicitare a recomandării eliberate de unitatea de învățământ preșcolar – vezi aici
 • Tipizat de solicitare a recomandării eliberate de CMBRAE – vezi aici
 • Cererea-tip de înscriere o puteți descărca – vezi aici
 • Declarație pe proprie răspundere – vezi aici
 • Criteriile generale – vezi aici
 • Criteriile specifice de departajare le puteți identifica – vezi aici

Programul de evaluare a dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1.09.2022-31.12.2022 și care nu au frecventat grădinița sau au revenit din străinătate este în intervalul 22.03-27.04.2021, pentru programare CMBRAE; Tel. 031.805.50.40 sau 031.805.56.98 și email: evaluareCP2021@cmbrae.ro

Telverde 0800 816 021, va fi disponibil în perioada 11.04.2022-07.06.2022

IMPORTANT Extrase din metodologie:

Art. 13 (9)  Unitățile de învățământ informează părinții că ordinea în care se programează telefonic pentru completarea și/sau validarea cererilor-tip de înscriere sau în care se prezintă pentru completarea și/sau validarea cererilor-tip de înscriere nu presupune crearea unei liste de preînscriere și/sau acordarea unei priorități la înscriere. Informația este afișată la secretariatul unității de învățământ, la avizierul acesteia și pe site-ul școlii, dacă acesta există, și este comunicată direct părinților la momentul programării telefonice sau al prezentării pentru completarea/validarea cererii-tip de înscriere.

Art.15 (2) În cazul în care aplicația informatică semnalează că pentru copilul respectiv a mai fost depusă o cerere de înscriere la altă unitate de învățământ, înscrisă în baza de date, întrucât a fost validată, dosarul de înscriere nu este acceptat și rămâne valabilă opțiunea deja asumată pentru altă unitate de învățământ.

Art. 49. – Prezentarea de înscrisuri false la înscrierea în clasa pregătitoare se pedepsește conform legii și atrage pierderea locului obținut prin fraudă.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here