Procesul instructiv-educativ al elevilor din Școala Gimnazială ”Iancului” se desfășoară în trei clădiri care cuprind:

  • 15 săli de clasă dotate cu mobilier nou, imprimantă, calculator, tablă interactivă, tablă magnetică, sistem audio-video, în clădirea de pe b-dul Pache Protopopescu;
  • laborator de informatică conectat la internet, centru ECDL;
  • 4 săli de clasă, în clădirea grădiniței;
  • 4 săli de clasă, în clădirea din Popa Nan;
  • Cabinet de consiliere psihopedagogică;
  • Bibliotecă;
  • Cabinet medical;
  • Spațiu verde dotat cu bănci;
  • Teren de sport.

Instituţia noastră a ţinut pasul cu tehnologia, a fost renovată recent şi este dotată cu cele mai moderne echipamente. Printre acestea, tabla interactivă reprezintă un mijloc ultramodern de interacţionare cu elevii, transformând spaţiul educaţional într-un spaţiu dinamic, interactiv. Prin intermediul suprafeţei senzitive de pe tabla interactivă, orice aplicaţie aflată pe calculator poate fi activată şi controlată prin simpla atingere a tablei.

Starea juridică a clădirilor Școlii Gimnaziale ”Iancului” se află în administrarea Consiliului Local al sectorului 2.