PROGRAMUL CABINETULUI

 

Profesor consilier:

IMPORTANT!
Consilierul școlii colaborează cu elevii, părinții și cadrele didactice, doar la cerere și pe baza programării.

OFERTA CABINETULUI 

  • oferă informare, consiliere, documentare și consiliere pentru elevi, părinți și cadre didactice pe diferite teme: cunoaștere și autocunoaștere, adaptarea elevilor la mediul școlar, adaptarea școlii la nevoile elevilor, optimizarea relațiilor școală-elev-părinți;
  • asigură prevenirea sau diminuarea factorilor care determină tulburări comportamentale, comportamente de risc sau disconfort psihic prin intermediul metodelor și procedeelor specifice;
  • realizează examinarea psihologică a elevilor la cererea parinților, școlii sau a inspectoratelor școlare în situații de eșec școlar, abandon școlar, dizarmonii în structura personalității;
  • propune și organizează programe de orientare școlară, profesională și a carierei elevilor, în colaborare cu cadrele didactice;
  • asigură servicii de consiliere și cursuri pentru părinti;
  • sprijină activitatea metodică a profesorilor diriginți;
  • recomandă părinților consultarea altor instituții pentru servicii care nu sunt de competența cabineului (ex. centre logopedice, cabinet medicale, comisii de expertiză,etc);
  • se implică în atragerea partenerilor pentru a realiza diverse activități de interes pentru elevi, precum CMBRAE, Agenția Națională Antidrog, Poliția Română, etc.

Consilierea individuală în cadrul cabinetului are ca principale teme de discuții autocunoașterea și creșterea stimei de sine, creșterea randamentului școlar, îmbunătățirea abilităților elevilor de adaptare la mediul școlar, scăderea comportamentelor disturbante și agresive, optimizarea relațiilor elevi-părinți, adoptarea unui stilul de viață sănătos și orientarea școlară și profesională pentru clasele a VII-a și a VIII-a.

Consilierea de grup în cadrul cabinetului de asistență psihopedagogică se realizează cu grupuri de 2-3 elevi. Principalele teme de discuții se referî la optimizarea relațiilor personale și interpersonale, a relației cu familia, stil de viață sănătos, îmbunătățirea abilităților de comunicare și luare a deciziilor, orientarea școlară și profesională.

Consilierea de grup la clasă se desfășoară în funcție de nevoile clasei și de nivelul de vârstă, abordându-se subiecte precum: orientarea profesională, pregătirea pentru examen și alegerea liceului (inclusiv realizarea studiului OSP) cu clasele a VIII-a, autocunoașterea și comunicarea asertivă, relații interpersonale și familiale pozitive, managementul emoțiilor, stil de viață sănătos, stabilirea obiectivelor, avantaje și dezavantaje ale internetului.