PROGRAM AUDIENȚE:

DIRECTOR: prof. Nicoleta RĂDULESCU
MARȚI-10:00-12:00
VINERI- 11:30-13:30

DIRECTOR ADJUNCT: prof. Nicoleta-Adriana BORCAN
MIERCURI- 12:00-14:00
JOI- 12:00-14:00

Conducerea Școlii Gimnaziale ”IANCULUI” este asigurată de Consiliul Profesoral (CP) şi de Consiliul de Administraţie (CA), componenţa și atribuțiile celor două consilii fiind stabilite prin lege.

În școala noastră, activitatea managerială urmărește planificarea, organizarea, îndrumarea și evaluarea întregii activități desfășurată conform organigramei, fișei postului și fișei de evaluare aprobată de minister. Orientarea strategică a școlii noastre are în vedere nevoile beneficiarilor direcți și potențialul comunității în care ne desfășurăm activitatea. Motivarea personalului și raționalizarea resurselor sunt preocupări manageriale constante, deși posibilitățile de motivare, în sistemul de învățământ sunt reduse din punct de vedere financiar. Controlul este realizat atât la nivel de organizație, cât și la nivel individual prin raportare la criterii, standarde de performanță, fie că este vorba de elevi fie că este vorba de personalul didactic.