Oferta curriculară a Școlii  Gimnaziale ”Iancului” respectă Planul – cadru conform OMEN 3.371/12.03.2013 privind aprobarea planurilor-cadru pentru învățământul primar și a Metodologiei privind aplicarea planurilor-cadru de învățământ.

Oferta educațională a școlii noastre urmărește:

  • abordarea integrală și integrată a curriculumului național;
  • predarea în limba română;
  • studiul a două limbi străine (engleză și franceză);
  • obținerea Permisului european de conducere a computerului (ECDL) – program de certificare a competențelor digitale recunoscut la nivel internaţional, valabil pe perioadă nedeterminată, competenţele digitale fiind certificate pe viaţă, în conformitate cu programele analitice aferente fiecărui modul, aflate în vigoare la momentul susţinerii examinării.;
  • pregătirea suplimentară la limba română și matematică;
  • activitățile sportive suplimentare, pentru dezvoltarea armonioasă a copiilor;
  • supravegherea atentă a copiilor în timpul programului de școală.