Elevii și profesorii Școlii Gimnaziale ,,Iancului’’ se bucură de un cabinet de informatică dotat cu mobilier modern și calculatoare de ultimă generație legate în rețea și conectate la Internet, în care elevii descoperă cu drag tainele lumii computerizate.
Accesul la tehnica de calcul are două obiective:
informativ, care vizează inițierea elevilor în utilizarea calculatoarelor, însușirea unor noțiuni de bază ale sistemelor de operare, arhitectura calculatoarelor, a rețelelor de calculatoare, prezentarea principalelor aplicații software necesare editării documentelor, prezentărilor, achiziționării și stocării datelor;
formativ, care are în vedere dezvoltarea gândirii elevilor şi a capacităţii de a recepţiona şi de a sistematiza informaţii.

De asemenea, școala noastră este centru evaluare ECDL (datorită dnei profesor Corina BUȘE), mai exact asigură obținerea Permisului European de Conducere a Computerului (European Computer Driving Licence) – ECDL, cel mai răspândit standard internaţional de certificare a abilităţilor de utilizare a computerului.
Permisul ECDL obţinut este valabil pe o perioadă nedeterminată, competenţele digitale fiind certificate pe viaţă, în conformitate cu programele analitice aferente fiecărui modul, aflate în vigoare la momentul susţinerii examinării.
ECDL este cel mai răspândit program de certificare a competențelor digitale recunoscut la nivel internaţional în peste 100 de ţări și numără până în prezent peste 15 milioane de persoane înregistrate în program.