Medic școlar:

Program:

Asistent medical:

Program:

 

Asistența medicală în Școala Gimnazială ”Iancului”, conform Ordinul MEC/MS nr.5296/1668/2011, cu modificarile și completările ulterioare, se acordă preșcolarilor și elevilor pe toata perioada în care se află în unitatea de învățământ, în funcție de programul cadrelor medicale.

Cadrele medicale ajută copiii în următorul mod:

 • Examinează toţi preşcolarii din grădiniţă, elevii care urmează să fie supuşi examenului medical de bilanţ al stării de sănătate.
 • Acordă la nevoie primul ajutor preşcolarilor și elevilor din grădiniță și școală.
 • Examinează, eliberând avize, pentru elevii care urmează să participe la competiţii sportive, în vacanţeîn diverse tipuri de tabere, excursii.
 • Efectuează triajul epidemiologic dupa vacanţa şcolară sau ori de câte ori este nevoie şi urmăreşte tratamentul cazurilor depistate.
 • Examinează şi supraveghează medical elevii bolnavi.
 • Verifică starea de sănătate a personalului blocului alimentar din grădiniţă, în vederea prevenirii producerii de toxiinfecţii alimentare.
 • Realizează demersurile necesare aprovizionării cabinetului medical cu medicamente pentru urgenţă, materiale sanitare şi cu instrumentar medical.
 • Iniţiază supravegherea epidemiologică a preşcolarilor din grădiniţe și a elevilor.
 • Controlează zilnic respectarea condiţiilor de igienă din spaţiile de învăţământ şi alimentaţie din școală și grădiniță.
 • Iniţiază, desfăşoară şi controlează diversele activităţi de educaţie pentru sănătate (instruirea grupelor sanitare, lecţii de educaţie pentru sănătate la elevi, lectorate cu părinţii, prelegeri în consiliile profesorale, instruiri ale personalului didactic şi administrativ), cursuri de educaţie sexuală şi de planning familial, precum şi cursuri de nutriţie şi stil de viaţă.
 • Acordă consultaţii medicale la solicitarea elevilor şi studenţilor din uniăţile de învăţământ arondate, trimiţându-i, după caz, pentru urmărire în continuare la medicul de familie sau la cea mai apropiată unitate de asistenţă medicală ambulatorie de specialitate.
 • Prescrie medicamente, elevilor şi studenţilor care prezintă afecţiuni acute care nu necesită internare în spital.