Evaluarea Națională pentru elevii clasei a VIII-a (EN VIII) reprezintă modalitatea de evaluare externă sumativă a competențelor dobândite pe parcursul învățământului gimnazial. Examenul se desfașoară, anual, într-o singură sesiune.

Atât candidații proveniți din învățământul de stat, cât și cei din învățământul particular au dreptul sa susțină examenul fără taxă.

NOU! Metodologie de organizare și desfășurare a examenului în anul școlar 2020 - 2021 + Calendar 2021

Media obținută la EN VIII este un criteriu esențial pentru admiterea în învățământul liceal.

Site-ul dedicat publicării rezultatelor este http://evaluare.edu.ro.

► Noile programe de examen pentru probele Evaluării Naționale a absolvenților clasei a VIII-a în anul școlar 2019-2020 pot fi consultate aici (fișier pdf)Acestea au fost aprobate prin ordinul de ministru nr. 4.115/10.04.2020.

Coordonarea la nivel național a proiectării, organizării și desfășurării EN VIII, precum și valorificarea rezultatelor acestora sunt asigurate de Ministerul Educației prin Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE).

Coordonarea la nivel județean/al municipiului București a organizării EN VIII, precum și valorificarea rezultatelor acestora sunt asigurate de către inspectoratele școlare județene.