Resursa umană are o componentă importantă – ELEVUL. Cei 850 de elevi din școala noastră, prin rezultatele la învățătură, au reușit să consolideze imaginea școlii. Ba mai mult, în fiecare an, foștii elevi nu se mărginesc la vizitarea unității noastre, ci sprijină, prin idei sau acțiuni, procesul educațional.

Elevii Școlii Gimnaziale ”Iancului” (410 de la ciclul primar și 360 de la ciclul gimnazial), alături de cei 85 de copii de la grădiniță sunt îndrumaţi în activitatea lor, de un colectiv didactic alcătuit din 52 de cadre didactice, din care 42 sunt titulare, iar 9 sunt cadre didactice suplinitoare.

Alături de colectivul didactic format din cadre didactice calificate, în unitatea noastră şcolară îşi desfăşoară activitatea 5 persoane reprezentând personalul didactic auxiliar (1 secretar-şef, 1 contabil, 1 analist-programator, 1 bibliotecar, 2 administratori) şi 6 de persoane reprezentând personalul nedidactic (1 paznic, 6 îngrijitori, 1 fochist, 1 muncitor de întreținere,1 bucătar, 1 spălătoreasă).

Pregătirea elevilor este asigurată de un colectiv didactic format din cadre didactice calificate, cu o foarte bună pregătire profesională, majoritatea având gradele didactice I și II, doi profesori având doctoratul. Toți au competențe în tehnologia informatică și utilizează computerul și platformele educaționale în procesul didactic.

Procesul instructiv-educativ desfășurat în Școala Gimnazială ”Iancului” este coordonat de către un director și un director-adjunct și de către Consiliul de Administrație.

După 138 de ani de existență, școala noastră se definește prin:
o echipă de dascăli profesioniști și dedicați, care în fiecare an școlar implementează un număr mare de programe deosebite, menite să ofere elevilor noștri o educație completă;
clase de elevi minunați care, în fiecare an școlar, obțin o rezultate deosebite la Evaluarea Națională, la concursuri școlare și extrașcolare, olimpiade;
 promoții de absolvenți care, prin rezultatele excelente la Evaluarea Națională, au plasat Școala Gimnazială ”Iancului” printre  școlile căutate din sectorul 2.